bu sebepten

1. for that reason 2. for this reason

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • Ottoman persecution of Alevis — Part of a series on Shi ah Islam and Twelvers Alevism Beliefs …   Wikipedia

 • işbu — is., esk. Bu, özellikle bu İşbu sebepten dolayı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sürümek — i 1) Bir şeyi yerden kaldırmaksızın çekerek, iterek götürmek, sürüklemek 2) Hafif bir şeyi sürüklemek Eteğini sürümek. Duvağını sürümek. 3) Herhangi bir sebepten dolayı güçlükle yürümek 4) Bir şeyi peşine takmak, alıp götürmek Diyar diyar beni… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zahiren — zf., esk., Ar. ẓāhiren Görünüşte, görünüşe göre Zahiren ufak, ehemmiyetsiz, değersiz bir sebepten dolayı iki sevgili arasında bir nazlaşma kavgası. H. C. Yalçın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çaydan geçip derede boğulmak — büyük güçlükleri yenmişken önemsiz bir sebepten başarısızlığa uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gündemi değiştirmek — doğal akışı içinde ilerleyen işlerin bir sebepten dolayı yönünü değiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ne hikmetse (veya hikmettir) — bilinmeyen bir sebepten dolayı Elektrik ampulü ne hikmetse hep bozulmuş olurdu. H. Taner Yalnız ne hikmettir, yapılan yolların bir kısmı çok çabuk bozuluyor. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BAHÎRA — Süryâni rahiblerindendir. Zamanın ilim ve fenlerine vâkıf ve bilhassa hey et ve nücumda ihtisas sahibiydi. Bu sebepten rahiblerin câhilleri kendisinden hoşlanmazlardı. Hazret i İsâ nın ulûhiyetini ve Hz. Meryem in ümmullah olduğunu inkâr ve ilân… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BASRA — Yumuşak küfki taşı. (Bu sebepten Basra şehri, Basra diye isimlendirilmiştir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BİNÂEN — den dolayı, bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. Dayanarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • EZ-ON SEBEB — O sebepten …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.